ការណែនាំអំពី Coquina ក៏ដូចជា Greta

addthis shiletss ការចែករំលែករបស់ FacebookShare ទៅ TeXPForbookshplesseare ទៅ TwitterTwitTerTwitterShare ទៅ pinterestpinterstpestshare ទៅ matterestpriskare រូបភាពខាងលើគឺ Greta, អាយុ 11 ខែរបស់យើង Doberman ។ នាងកំពុងប្រណីតនៅលើគ្រែថ្មីរបស់នាងក៏ដូចជាលេងជាមួយប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងថ្មី។ យើងប្រាកដណាស់នាងនឹងរក្សាទានៅជុំវិញមួយរយៈទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រែគឺល្អ។ មិនមានគ្រែសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងបានធ្វើឱ្យវាវែងនេះក៏ដូចជាវាទើបតែមានរយៈពេល 48 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។ ការខូចខាតរបស់នាងក្នុងគេហដ្ឋានរបស់យើងត្រូវបានដាក់កម្រិតក្នុងអំឡុងពេលកូនឆ្កែដែលមានសក្តានុពលចាប់តាំងពីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទាំងពីរបានវាយនាងឱ្យបានច្រើនថ្ងៃក៏ដូចជាមិនមានអ្វីដែលបានធ្វើប្រតិភូប្រពៃណីក៏ដូចជាកន្ទេលរបស់នាងមិនដែលធ្វើឱ្យវាវែងជាងមួយថ្ងៃទេ។...